TC SOAR

טריפלסייבר מפתחת פלטפורמה הגנת סייבר לגורמים מובילים הכוללים בין היתר ספקי שירות וטלקום, חברות ביטוח ויצרנים שונים, הפלטפורמה מיועדת לניהול ותגובה לאירועי סייבר של לקוחות, עסקים קטנים ובינוניים (SBM) ומערכות בקרה ורכיבי IOT

על הטכנולוגיה

הטכנולוגיה  מבוססת על מערכת  SOAR שפותחה במעבדות טריפלסייבר, המערכת מנתחת בזמן אמת אירועים חשודים הנאספים משכבות הרשת השונות במקביל לביצוע תהליכי קורלציה והשוואה לכמות עצומה של אירועים המתרחשים בפרופיל נמוך הן ברשת המקומית והן ברשתות מקבילות בארץ ובעולם

מודיעין סייבר ממקורות רבים ששזור במערכת מספק תובנות ומגמות התקפה בזמן אמת.

המידע המתקבל מנותח באופן מקיף ועמוק ומייצר הנחיות לתגובה ומניעת אירועי סייבר בשלבי התקיפה השונים.   

ניתוח קורלטיבי חכם

TC SOAR Platform מבצעת ניתוח קורלטיבי של אירועים ותהליכים חשודים, הנאספים מכלל הלקוחות ומחליטה על תכנית ההגנה המתאימה, התכנית נשלחת בזמן אמת לרכיבי מערכת הגנת הסייבר המותקנים במערכות המחשוב של הלקוח ובכך מונעת אירועי סייבר חמורים, הכוללים בין היתר נעילת קבצים, דלף מידע סודי וביצוע האזנה.

היתרונות

  • מערכת חכמה וחזקה המנטרת ומנתחת אירועים שבדרך כלל מוגדרים ברמת סיכון נמוכה לעומת מערכות אחרות שלא היו מתייחסות כלל לאירועים אלה
  • גישה רב שכבתית לאיום – זיהוי התנהגות חריגה בכל שכבות הרשת ומכל רכיבי אבטחת המידע והגנת הסייבר
  • מודיעין סייבר – עדכון שוטף ומיידי על זיהוי נוזקות חדשות, ועל כל מידע מודיעיני רלוונטי
  • דשבורד אחוד הכולל את כל רכיבי הרשת כולל המתארחים והמראה בזמן אמת את מצב אבטחת הרשת שלו.