מבין שירותי החברה

מוקד הגנת סייבר 24/7

לניטור רציף SIEM SOC

מרכז הבקרה הייחודי שלנו מאפשר התרעה בזמן אמת של אירועי והתקפות סייבר במערכות קריטיות

המרכז פועל בשלושה רבדים קריטיים:

מרכז הבקרה הייחודי שלנו מאפשר התרעה בזמן אמת של אירועי והתקפות סייבר במערכות קריטיות. בזכות תגובה מיידית בזמן אמת, אנו מסייעים במניעה וצמצום נזקים תפעוליים וכלכליים לכל חברה, ארגון או גוף. 

במקרה של מתקפת סייבר, אנו עובדים עם למנהלי אבטחת המידע בארגון, מתחקרים את האירוע למניעת הישנות וממליצים על מהלכים מניעתיים אופרטיביים.

Tier 1 + Tier 2

ניטור שוטף 24/7 ע"י אנליסטים המחזיקים תמונת מודיעין רחבה ועדכנית.

Tier 3

ביצוע פורנזיקה מעמיקה במקרה של חשד למתקפת סייבר.

צוות תגובה (IRT)

במידה וזוהתה מתקפה בסייבר, צוות ההתערבות המיידית (IRT) שלנו נכנס לפעולה על מנת לבלום את המתקפה ולייצר סביבת עבודה בטוחה לטובת המשך תפקוד שוטף. אנו מלווים גם אירועים ארוכי טווח ומנוסים באירועי מו"מ.