מבין שירותי החברה

ייעוץ ויישום להגנה בסייבר

טריפלסייבר מבצעת ניתוח של מצב ההגנה בסייבר של חברות וארגונים, ופועלת לגיבוש תוכנית עבודה ומתן מענה מגננתי מקיף

השירות כולל -

סקרי סיכונים

הכלי המוביל לביצוע הערכה מקיפה של סיכוני האבטחה ותכנון הגנה מקיפה בסייבר, כולל מסמך המלצות מפורט

התאמה לרגולציות ותקנים - חומרים מסוכנים ושרשרת אספקה

עם התקדמות החקיקה והפסיקה הישראלית והעולמית, תחום ההגנה בסייבר נדרש להתאמה ולעמידה בתקנים הולכים ומחמירים. לטריפלסייבר הבנה מעמיקה ומעודכנת של ההתפתחויות בתחום ויכולת לשפר ולעדכן את תוכניות העבודה של כל גוף בהתאם

ייעוץ לבניית תכנית עבודה כוללת

סיוע בבנייה ויישום של תכנית עבודה מקיפה, בצמוד לצוות אבטחת המידע של הארגון, כולל עדכון מדיניות האבטחה, שיפור המתודולוגיות ועדכונן, הטמעת טכנולוגיות מתאימות ועוד

CISO as a service

שירות ניהול אבטחת מידע והגנה בסייבר במיקור חוץ, במסגרתו טריפלסייבר מהווה יחידת אבטחת הסייבר שלך. השרות כולל גיבוש חבילת אבטחה מותאמת אישית לגודל הארגון, אופיו, והיקף האיומים עליו

מבדקי חדירה (PT)

מגוון רחב של מבדקי חדירה לשיפור מגננת הסייבר של החברה או הארגון. מבדקי החדירה כוללים - סמראטפונים, רשת, חדירות חיצוניות ופנימיות, חולשות ועוד

הדרכת עובדים

הדרכות מקיפות לגורמי מקצוע ולעובדי הארגון לשיפור רמת האבטחה בסייבר, צמצום חשיפה, מניעת נזקים, וביצוע בקרה שוטפת של המגננה בארגון (הכשרות דירקטוריונים, עובדים, הנהלה, וצוות ההגנה בסייבר)